foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

    Regulamin

    Karta zgłoszenia

 

Wpłaty za obiady

  • Odpisów dokonuje się w kolejnym miesiącu. Nieobecność musi być zgłoszona u kierowniczki świetlicy osobiście lub telefonicznie do sekretariatu (tel. 17 225 00 80) dzień wcześniej, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego. Wyjątkiem jest poniedziałek, gdzie zgłoszenia nieobecności będą przyjmowane do 8.30.
  • Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona pisemnie u kierownika świetlicy.
  • Pieniądze za sprzedawane obiady należy wpłacać na konto do 10-ego każdego miesiąca.

PKO Bank Polski SA

Odział 1  w Łańcucie

80 1020 4391 0000 6302 0196 3586

Tytułem: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nr na liście obiadowej

  • Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi: 5 zł
  • Numer na liście obiadowej (stały, przekazany przez e-dziennik) i opłatę za obiad (w danym miesiącu) nalicza kierownik świetlicy i podaje do wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w przy zewnętrznym wejściu bocznym do świetlicy.

 

  Jadłospis :

      -  6.09 - 10.09.2021 r.

 

Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie. Szczegóły poszczególnych posiłków będą udostępnione w szkole na tablicy jadłospisu lub u intendentki placówki.

 

 Tabele opłat za obiady:

      - wrzesień 2021

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.