foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie:

Przewodnicząca  – Anna Pelc

Członek zarządu  –  Patrycja Tłuczek

Członek zarządu  –  Arkadiusz Dubiel

Członek zarządu  –  Justyna Posiak

Składka na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łańcucie w roku szkolnym 2021/2022  wynosi:

Pierwsze dziecko – 50 zł, drugie dziecko –  30 zł, kolejne – 0 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie

tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła np. Jan Kowalski, kl. Va, SP 4

nr konta     36 1240 2643 1111 0010 9700 2182

Dzieci, za które nie uiszczono składki na Radę Rodziców mogą brać udział w przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Radę wyłącznie po opłaceniu pełnych kosztów uczestnictwa.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.