foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Edukacja wczesnoszkolna

 • Irena Kołodziejczyk
 • Katarzyna Kruk
 • Joanna Uberman
 • Anna Śliwińska
 • Marta Wawrzkiewicz                   

Języka polski

 • Alina Flejszar
 • Małgorzata Grobelny
 • Anna Jęczalik-Jabłońska
 • Monika Matuszek
 • Agnieszka Słysz
 • Grażyna Witowska

Język angielski                                                                       

 • Monika Cisek
 • Magdalena Duliban
 • Renata Grabowska
 • Judyta Młynarska-Kiełb
 • Beata Pacia

Języka hiszpański

 • Karolina Tonia

Język niemiecki

 • Beata Kucaj

Język włoski

 • Maria Biernat

Język rosyjski

 • Renata Grabowska

Język francuski

 • Anna Kowalik
 • Katarzyna Pikor-Gamblin

Historia

 • Piotr Bogusz
 • Mirosław Woś

Wiedza o społeczeństwie

 • Alina Flejszar
 • Mirosław Woś

Plastyka

 • Andrzej Gondek
 • Marta Wawrzkiewicz
 • Sylwia Wojnar

Muzyka

 • Sylwia Wojnar

Religia

 • Wioletta Paczocha
 • Danuta Buszta

Etyka

 • Małgorzata Grobelny

Matematyka

 • Anna Gac-Fronc
 • Małgorzata Kuźmicz
 • Lucyna Reizer
 • Beata Turakiewicz

Fizyka

 • Anna Gac-Fronc
 • Beata Turakiewicz

Chemia

 • Anna Gac-Fronc

Przyroda

 • Andrzej Gondek

Biologia

 • Andrzej Gondek
 • Diana Kisała

Geografia

 • Dariusz Michno

Zajęcia komputerowe/informatyka

 • Jolanta Kiełb
 • Lucyna Reizer

Technika

 • Jolanta Kiełb
 • Dariusz Michno

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Dariusz Michno

Doradztwo zawodowe

 • Mirosław Woś

Wychowanie fizyczne

 • Danuta Duliban
 • Andrzej Jaworski
 • Michał Misiuda
 • Paweł Rachwał
 • Łukasz Świętoniowski

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Mirosław Woś
 • Bernadeta Łuksik

Biblioteka

 • Alina Flejszar

Świetlica

 • Maria Biernat
 • Alicja Pączka                       
 • Agata Pelc
 • Barbara Lichtarska
 • Anna Śliwińska

SPECJALIŚCI

Pedagog

 • Bernadetta Łuksik                                                       

Psycholog

 • Agata Pelc

Oligofrenopedagog

 • Jowita Sierżęga-Bester
 • Dorota Piątek

Tyflopedagog

 • Katarzyna Kruk

Nauczyciele wspomagający ucznia
ze spektrum autyzmu

 • Agata Balawejder
 • Magdalena Duliban
 • Katarzyna Filip
 • Małgorzata Grobelny
 • Anna Jęczalik-Jabłońska
 • Monika Matuszek
 • Michał Misiuda
 • Judyta Młynarska-Kiełb
 • Agata Pelc
 • Dorota Piątek
 • Lucyna Reizer
 • Jowita Sierżęga-Bester
 • Agnieszka Słysz
 • Karolina Tonia
 • Marta Wawrzkiewicz
 • Irena Kołodziejczyk
 • Sylwia Wojnar
 • Łukasz Świętoniowski
 • Paweł Rachwał
 • Piotr Bogusz

Logopeda

 • Katarzyna Kruk
 • Agnieszka Słysz

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.