foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.- Dalajlama

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

 TRADYCJE SZKOLNE

 
SPOTKANIA INTEGRACYJNE – wyjazdy klasowe połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc, rozgrywkami sportowymi i ogniskiem. Służą lepszemu wzajemnemu poznaniu się uczniów i wychowawców oraz umacnianiu wzajemnych relacji..

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – chętni uczniowie z pomocą nauczycieli i rodziców wykonują piękne ozdoby świąteczne, które później zostają sprzedane na kiermaszu, a dochód przeznaczony jest dla potrzebujących rówieśników. Angażowanie uczniów w takie akcje charytatywne to kształtowanie w nich umiejętności dzielenia się z potrzebującymi, uwrażliwienie na trudny los uboższych, okazanie serca koledze czy koleżance z najbliższego otoczenia.

SPOTKANIE OPŁATKOWE - przedświąteczne spotkanie bożonarodzeniowe, czyli uroczysta akademia, wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń świątecznych i noworocznych.

PALMY WIELKANOCNE – wykonywane własnoręcznie przez poszczególne zespoły klasowe, niesione w uroczystej procesji do kościoła w Niedzielę Palmową.

DNI OTWARTE - impreza organizowana wiosną każdego roku dla przyszłych pierwszoklasistów oraz ich rodziców i nauczycieli, mająca na celu zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły.

DZIEŃ SPORTU - połączony z Dniem Dziecka - międzyklasowe rozgrywki sportowe.

„SZCZĘŚLIWY NUMEREK” - został ustanowiony w naszej szkole w 2004 roku przez Samorząd Szkolny. Dzięki tego typu zwolnieniu z pytania uczniowie mogą czuć się swobodnie, nie stresując się, że zostaną wezwani do odpowiedzi. Losowanie odbywa się codziennie, przed lekcjami. W każdej klasie (I, II, III) numerek ten jest inny. Szczęściarze mogą szukać swojego numerka na tablicy z ogłoszeniami Samorządu Szkolnego. „Szczęśliwy numerek” nie jest jednak akceptowany podczas powtórzeń i sprawdzianów.

DZIEŃ BEZ JEDYNKI I ZADANIA DOMOWEGO – ustanowiony również z inicjatywy Samorządu Szkolnego. W wyznaczonym wcześniej dniu (podanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń Samorządu) uczniowie mogą nie mieć zadania domowego lub być nieprzygotowani i nie mogą za to otrzymać oceny niedostatecznej.

„DZIEŃ WOLNY” - klasa o najlepszej frekwencji w semestrze ma prawo do dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, z przeznaczeniem na zajęcia szkolne lub pozaszkolne z wychowawcą np. wyjście do zamku, odkrywanie zainteresowań - orientacja zawodowa, gry edukacyjno - integracyjne itp.

TYGODNIE PRZEDMIOTOWE – służą pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań. Każdy uczeń może uczestniczyć w konkursach, quizach, przedstawieniach, zaprezentować swoje prace, pomysły lub samodzielnie przeprowadzić lekcję. Najlepsi uczniowie zostają nagrodzeni.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – Tego dnia są liczne występy, konkursy, prezentacja własnych umiejętności, zainteresowań. Szczególnie dużą popularnością cieszą się występy kabaretu szkolnego „Np.”

"SZCZĘŚLIWA KARTA” - klasa o najlepszej frekwencji w miesiącu ma prawo do wybrania dnia wolnego od pytania i niezapowiedzianych sprawdzianów.

WYCIECZKI SZKOLNE I KLASOWE – krajowe i zagraniczne.

UDZIAŁ W AKCJACH:
- POMÓŻMY ZWIERZĘTOM – wspieramy schronisko dla zwierząt „KUNDELEK” w Rzeszowie
- GÓRA GROSZA
- TRZYMAJ FORMĘ
- ZBIÓRKA MAKULATURY I BATERII

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.