foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Edycja II

Już za kilka dni rozpoczynamy rekrutację do projektu „W poszukiwaniu turystycznych perełek Europy – edycja II ”!

Ponadnarodowa mobilność w Łańcucie

Udział w projekcie uczniów naszej szkoły jest okazją do odbycia bezpłatnego, blisko tygodniowego wyjazdu do Grecji. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z uczniami ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczne profile na portalu Instagram, których celem będzie promowanie regionów szkół partnerskich.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników: rozumienia i tworzenia informacji; wielojęzyczności; cyfrowych; świadomości i ekspresji kulturalnej; wzmocnienie postaw obywatelskich i kompetencji społecznych. Na czas mobilności zaplanowano także wycieczki, podczas których uczniowie poznają okolicę Katerini.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kiedy odbędzie się wyjazd?

Mobilność planowana jest na okres 5.06.2022 do 11.06.2022 r.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Do udziału w naborze zapraszamy uczniów z klas VII i VIII. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 20 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione będą w regulaminie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za test znajomości języka angielskiego, wiedzy ogólnej o Grecji, średnią ocen z ostatniego semestru, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane przez rodziców dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Regulamin oraz załączniki zostaną umieszczone na stronie szkoły.

Finansowanie

Inicjatywa „W poszukiwaniu turystycznych perełek Europy” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Ważne terminy

20.04.2022 r.– rozpoczęcie rekrutacji

26.04.2022 r. – zakończenie zbierania aplikacji

27.04.2022 r.  – test z języka angielskiego i wiedzy ogólnej o Grecji, publikacja listy wstępnej,  

28.04.2022 r. – czas na ewentualne odwołania

29.04.20222 r. – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

    W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Kuźmicz, Koordynatorką projektu.

 


   Załączniki:

 

 

 

 

 


Edycja I

 W poszukiwaniu turystycznych perełek Europy”. Podsumowanie mobilności ponadnarodowej uczniów SP nr 4 w Łańcucie.

Tydzień pełen niezapomnianych przeżyć, nowych znajomości i miejsc – a przede wszystkim rozwoju. Tak w skrócie można opisać międzynarodową mobilność zrealizowaną jesienią przez uczniów i kadrę naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym zagraniczny wyjazd.

Mobilność zagraniczna została przeprowadzona w dniach 17-23 października 2021. W trakcie tego bardzo intensywnego tygodnia młodzież uczestnicząca w projekcie z SP 4 współpracowała z dziećmi i nauczycielami z greckiej placówki przyjmującej – Gymnasio Litochoro, zgłębiając zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych środków przekazu, a zwłaszcza serwisu Instagram w promocji regionów. Odbycie wyjazdu było znacznym wyzwaniem dla młodzieży i organizatorów – wobec pandemii koronawirusa jednak zarówno Szkoły, jak i sami uczestnicy stanęli na wysokości zadania, zapewniając najwyższą jakość projektu przy zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu w trakcie wyjazdu. Zajęcia na terenie szkoły greckiej uzupełniane były warsztatami realizowanymi w przestrzeni hotelowej czy zajęciami terenowymi, podczas których młodzież uczestniczyła m.in. w grach miejskich. Co jeszcze działo się w ciągu tych 7 dni? Wymienione aktywności to dopiero początek!

Jakie turystyczne perełki odkryliśmy?

W trakcie greckiego tygodnia młodzież przy wsparciu pilota i wykwalifikowanych przewodników odkrywała kolejne zakątki, zwyczaje i atrakcje greckiej Riwiery. Ile można zobaczyć przez 5 dni? Okazuje się, że naprawdę dużo, nawet jeżeli gros czasu przeznaczy się na zajęcia stacjonarne i pracę nad rezultatami! W przypadku mobilności każda „wycieczka” stanowiła jednak coś więcej niż atrakcję – dzięki merytorycznemu wprowadzeniu i zadaniom przekazywanym młodzieży, w trakcie zwiedzania kolejnych miejsc uczniowie zwiększali swoją wiedzę z przedmiotów takich jak historia, przyroda czy geografia, znajomość języka angielskiego (zwłaszcza w praktyce!) czy poziom kompetencji kulturowych. Zbierali także materiały zdjęciowe i video oraz informacje, które były wykorzystywane podczas tworzenia profili w mediach społecznościowych oraz promocji projektu.

Jednym z pierwszych odwiedzonych miejsc była Leptokaria – miasto położone po sąsiedzku względem hotelu Poseidon Palace, w którym ulokowana była grupa. Tutaj młodzież odwiedziła tradycyjny targ, gdzie w ramach zajęć terenowych miała za zadanie poznać lokalne produkty i regionalne przysmaki. Uczestnicy zwiedzili także Litochoro – niezwykle urokliwe miasteczko, które stanowi bazę wypadową do Olimpijskiego Parku Narodowego, pełnego malowniczych wodospadów i wąwozów czy Stary Pantaleimon, słynny dzięki swoim rozłożystym platanom oraz niepozornym owocom kumaro. Prawdziwą wisienką na torcie okazał się całodzienny rejs na wyspę Skiathos. Sam cel podróży można kojarzyć z filmu Mammia Mia, ale oprawa tej eskapady również zasługuje na wspomnienie: podczas rejsu młodzież brała udział w warsztatach tanecznych i zabawie, a na samej wyspie uczniowie mieli okazję zjeść tradycyjny grecki posiłek. Do tego zabytki, piękne plaże, krystaliczna woda i… delifiny! Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy, były Saloniki. Tutaj mieliśmy okazję poznać nieco bardziej miejski wymiar Grecji, wiele zabytków, a także elementy stylu życia właściwe południu Europy.

Zamek w Platamonas, dolina Tembi i kościół Agia Paraskevi, kurs tańca, gra miejska czy wędrówki pięknym wybrzeżem – to, czego mogliśmy doświadczyć w ciągu kilku dni, można by wymieniać bez końca. Poprzez bardzo przekrojowy wybór miejsc, które uczestnicy projektu mogli odwiedzić, udało się w kompleksowy sposób wzmocnić wiedzę uczniów na temat kraju przyjmującego – idealnie wpasowując się w temat merytoryczny mobilności.

W Gymnasio Litochoro

Kluczowym elementem mobilności były oczywiście zajęcia merytoryczne – prowadzone w systemie hybrydowym, w szkole partnerskiej lub w formie warsztatów grupowych w hotelu. Taka organizacja związana była z pandemią koronawirusa i umożliwiła przeprowadzenie działań w najbardziej efektywny i bezpieczny możliwy sposób.

Podczas spotkań w szkole odbyły się m.in. zajęcia wprowadzające w tematykę projektu, prezentacje i warsztaty plastyczne. Dodatkowo, w sytuacji, kiedy niemożliwe było przeprowadzenie zajęć w Gymnasio Litochoro – młodzież uczestniczyła we wspólnych zajęciach terenowych, odkrywając uroki górskiego miasteczka Litochoro.

W zajęciach w ramach mobilności uczestniczyło 20 uczniów ze szkoły polskiej oraz 7 ze szkoły greckiej.

Tematyka i rezultaty projektu

W trakcie mobilności uczniowie w międzynarodowych zespołach opracowali profesjonalne profile na Instagramie, promujące Łańcut i region Riwiery Olimpijskiej:

  • Instagram.com/discover_the_heart_of_greece
  • Instagram.com/trip_to_pieria_greece
  • Instagram.com/amazingolympicriviera
  • Instagram.com/lancut_pearlofpoland.

Podczas zajęć w języku angielskim młodzież poznała zasady związane z profesjonalnym wykorzystaniem mediów społecznościowych, w tym Instagrama, w promocji różnego rodzaju inicjatyw i instytucji, a także kluczowe aspekty działań komunikacyjnych w zakresie wsparcia turystyki i rozwoju regionalnego. Zagadnienia takie jak zasięg, zaangażowanie czy algorytmy nie są już dla nas tajemnicą!

Kluczowe znaczenie w promocji w mediach społecznościowych ma content – zarówno materiały wizualne, jak i informacje, które przekazujemy za pośrednictwem profili. I zgodnie z tym uczestnicy zwiększali swoje kompetencje w zakresie rozumienia, pozyskiwania i przetwarzania informacji za pomocą różnych źródeł, a także praktyczne umiejętności w zakresie obsługi aplikacji graficznych.

Profile zostały uzupełnione treściami zgodnie z przydzielonymi zadaniami, prezentując różne aspekty podróżowania i stanowiąc cenne źródło informacji dla potencjalnych turystów. Wszystkie posty zostały opracowane w trzech językach: angielskim, greckim oraz polskim, zaś Stories w języku angielskim. Uczniowie zastosowali wskazane zasady komunikacji na Instagramie. Co ważne, wszystkie zadania tworzone były w międzynarodowych grupach – była to więc okazja do rozwijania kompetencji interpersonalnych i w pracy zespołowej, a także do umacniania nowych znajomości!

Momentem kulminacyjnym było uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom. Zrealizowane działania, w tym mobilność poprzedzona kursem przygotowawczym pozwoliły na osiągnięcie zamierzonych rezultatów w odniesieniu do uczniów, tj.

  1. Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczestników, w tym:

- kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

- kompetencji w zakresie wielojęzyczności

- kompetencji cyfrowych

- kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się

- kompetencji obywatelskich

- kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

  1. 2. Zwiększenie umiejętności językowych, cyfrowych i w zakresie nowych technologii, międzykulturowych wśród uczestników.
  2. 3. Minimalizacja blokady językowej wśród uczestników, podniesienie swobody posługiwania się językiem angielskim.
  3. 4. Podniesienie kompetencji uczniów związanych ze współpracą grupową i planowaniem pracy, ocenianiem swoich osiągnięć oraz innych, podziałem zadań.
  4. 5. Podniesie kompetencji związanych z poszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, w tym pochodzących z różnych źródeł wśród młodzieży.
  5. 6. Zwiększenie pewności siebie oraz zdolności uczestników w zakresie prezentowania wyników pracy własnej lub grupy.

Całość projektu nie ograniczyła się wyłącznie do mobilności – a w działania zaangażowani byli także przedstawiciele kadry naszej szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną broszurą promocyjną, gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat inicjatywy! Ci z Państwa, którzy śledzą Facebooka, stronę naszej szkoły czy lokalne media z pewnością mieli okazję już zetknąć się z przekazami na temat projektu. Zapraszamy zwłaszcza na nas fanpage, gdzie można znaleźć bogatą fotorelację z wyprawy.

Inicjatywa prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zobacz:  BROSZURA PROMOCYJNA

Zobacz:  ULOTKA PROMOCYJNA

Zobacz:  GALERIA ZDJĘĆ Z WYJAZDU

 

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.