foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Dziecięcy telefon zaufania

Laboratoria Przyszłości

Podejmij eko-wyzwanie!

Podejmij eko wyzwanie!

Poznaj Polskę - projekt MEN

PNWM

PNWM

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 244517

Duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa


Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :

Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

 

Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców ucznia wniosku o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie w/w opłaty na konto:

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

28 1020 4391 0000 6302 0196 3552

PKO BANK POLSKI S.A

W tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (duplikat legitymacji lub świadectwa)  

                                                           


Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty i aktualne zdjęcie w formie papierowej

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego /do pobrania/:

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.