foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

    Regulamin

    Karta zgłoszenia

   Oświadczenie o rezygnacji z posiłków

 

Wpłaty za obiady

 • Wpłaty za obiady

  • Odpisów dokonuje się w kolejnym miesiącu. Nieobecność musi być osobiście lub telefonicznie wyłącznie do sekretariatu (tel. 17 225 00 80) dzień wcześniej najpóźniej  do godz. 11.00, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego. Wyjątkiem jest poniedziałek, gdzie zgłoszenia nieobecności są przyjmowane w tym samym dniu najpóźniej do godz. 11.00
  • Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona pisemnie u referenta w sekretariacie szkoły.
  • Pieniądze za sprzedawane obiady należy wpłacać na konto do 10-ego każdego miesiąca.

     PKO Bank Polski SA

  Odział 1  w Łańcucie

  80 1020 4391 0000 6302 0196 3586

  Tytułem: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nr na liście obiadowej

  Cena jednego dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi: 7 zł

  Numer na liście obiadowej (stały, przekazany przez e-dziennik) i opłatę za obiad (w danym miesiącu) nalicza referent w sekretariacie szkoły i podaje do wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej (ogłoszenia).

 

      Jadłospis:

       Jadłospis 15.04.2024 - 19.04.2024

      Naliczenie odpłatności za miesiąc kwiecień 2024

    Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie. Szczegóły poszczególnych posiłków będą udostępnione w szkole na tablicy jadłospisu lub u intendentki placówki.

 

 


Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.