foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut


PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

województwa podkarpackiego

SP - to więcej niż szkoła podstawowa!

SP! SERCE i POMOC

CELE PROJEKTU

  1. Ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy w zakresie, m.in.: organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań, zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci.

  2. Wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności kreatywności, kooperacji, komunikacji i krytycznego myślenia.

  3. Partnerstwo w realizacji projektu, w szczególności Rodziców.

  4. Współpraca instytucjonalna ukierunkowana na zmianę w celu zapewnienia wsparcia, uczniom, nauczycielom i rodzicom.

 

 PROGRAM  ADAPTACYJNY  DLA  KLAS  CZWARTYCH  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 4  IM. JANA PAWŁA II  W  ŁAŃCUCIE

 

 

PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - informacje źródłowe

 

 

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.