foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.- Dalajlama

Publiczne Gimnazjum nr 2

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

   27 lutego obchodziliśmy w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku organizatorzy skierowali uwagę uczniów i nauczycieli na zjawisko cyberprzemocy, które coraz częściej rozpowszechnia się w  świecie „online”. Zajęcia przeprowadzone w każdej klasie miały na celu wskazać możliwe konsekwencje tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Efektem przeprowadzonych lekcji było wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach ich nieprzestrzegania. W toku zajęć uczniowie  dowiedzieli  się, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zareagować świadkowie  oraz  jak należy postępować, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.


   Oprócz lekcji organizatorzy zadbali o to, aby o problemie cyberprzemocy mówiło się również na przerwach. Posłużył temu happening, w którym brali udział uczniowie prezentujący przygotowane  plakaty. Spacerując w czasie przerw po korytarzach szkolnych, nosili na sobie duże kartony z  intrygującymi hasłami typu: „Pamiętaj, że w Internecie możesz być każdym”, „Wybieraj mądrze”, „Możesz Pomóc-Reaguj-Zgłoś” czy „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad” itp.

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie Rights Reserved.