Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Zastępstwa

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Technika

Dariusz Michno - mgr geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, studia podyplomowe: pedagogika - PWSZ w Jarosławiu, technika w kształceniu - Uniwersytet Rzeszowski, wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem - Uniwersytet Rzeszowski, nauczyciel mianowany.

Jolanta Kiełb - mgr inż. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie,  studia   podyplomowe z informatyki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, za szczególne osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie odznaczona Srebrnym Medalem  nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciel  dyplomowany.

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Kształcenie zintegrowane
Język polski
Język angielski
Historia i wiedza o społeczeństwie
Religia
Matematyka
Przyroda
Informatyka
Muzyka
Plastyka
Wychowanie fizyczne
Pedagog szkolny
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna