Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Zastępstwa

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Pedagog szkolny

Bernadeta Łuksik

 

Gabinet znajduje się na I piętrze w gimnazjum,  pokój nr 41

 Godziny pracy:

               

Poniedziałek

730 –  930

Wtorek

800 – 1000

Środa

900 – 1100

Czwartek

800 – 1040

Piątek

800 –  920

W.D. Ż   Środa    13.40 – 14.25   VI a

W.D. Ż   Czwartek    13.40 – 14.25   VI b

 

 

Katarzyna Filip

 Godziny pracy:

               

Poniedziałek

830 – 1130

Czwartek

800 – 1200

Piątek

800 – 1100

 

 

Psycholog szkolny

mgr Barbara Kot

Poniedziałek

1030 –  1430

Wtorek

1145 – 1430

Środa

1230 – 1430

Czwartek

1145 – 1430

Istnieje możliwość indywidualnych spotkań po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Aneta Mierzwa

 

 

Gabinet znajduje się na parterze,  sala nr 66

 Godziny pracy:

               

Poniedziałek

800 – 1230

Wtorek

800 – 1130

1145 – 1230 – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Środa

800 – 1130

Czwartek

800 – 1230

1245 – 1330 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Piątek

800 – 1230

                                                 

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

-rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

-organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych,

 

-wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły,

 

-pedagog jest rzecznikiem praw dziecka w szkole.

 

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016
Treść komunikatu

 

Ważne adresy:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Mickiewicza 3

37-100 Łańcut

tel. 17 225 33 07

www.ppplancut.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 9

37-100 Łańcut

tel. 17 225 33 25

     17 225 61 67 (fax)

www.mopslancut.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

tel./ fax 017 225 69 69

www.pcpr-lancut.pl

 

Telefon Zaufania: 988

 

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel″: 0 801 131 000,  058 301 0000

 

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków:

tel. 0 801 120 002

www.niebieskalinia.pl

 

HELPLINE - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa podczas korzystania z nowych technologii: tel. 0 800 100 100

www.helpline.org.pl