Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Zastępstwa

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Pedagog szkolny

Aneta Mierzwa - mgr pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego - specjalność psychoprofilaktyka społeczna, studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, „Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum” oraz kurs kwalifikacyjny I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej wg. Paula Dennisona; nauczyciel kontraktowy.

Agata Pelc - mgr psychologii; nauczyciel kontraktowy.

Dorota Piątek - mgr pedagogiki; nauczyciel kontraktowy.

Jowita Sierżęga-Bester - mgr pedagogiki specjalnej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ukończyła kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem III stopniowy; nauczyciel kontraktowy.

 

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Kształcenie zintegrowane
Język polski
Język angielski
Historia i wiedza o społeczeństwie
Religia
Matematyka
Przyroda
Technika

Informatyka
Muzyka
Plastyka
Wychowanie fizyczne
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna