Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Nauczanie zintegrowane

Katarzyna Filip - mgr pedagogiki, studia podyplomowe: „Terapia pedagogiczna”, „Edukacja przedszkolna”, „Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego”, uprawnienia do prowadzenia Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz Kinezjologii Edukacyjnej wg. Paula Dennisona, nauczyciel kontraktowy.

Zofia Gil - mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, kurs kwalifikacyjny Terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Irena Kołodziejczyk - mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe z informatyki, kurs kwalifikacyjny w zakresie Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, nauczyciel dyplomowany.

Katarzyna Kruk - mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe  „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka″, kurs kwalifikacyjny I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej wg. Paula Dennisona, nauczyciel mianowany.

Anna Śliwińska - mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z reedukacją, nauczyciel mianowany.

Joanna Uberman - mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany.

Marta Wawrzkiewicz - mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe „Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum” oraz kurs kwalifikacyjny I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej wg. Paula Dennisona, nauczyciel dyplomowany.

 

Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Język polski
Język angielski
Historia i wiedza o społeczeństwie
Religia
Matematyka
Przyroda
Technika

Informatyka
Muzyka
Plastyka
Wychowanie fizyczne
Pedagog szkolny
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna