Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Zastępstwa

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Logopeda

 

mgr Agnieszka Słysz

 

 

 Gabinet znajduje się na parterze, sala nr 66

 

Godziny pracy logopedy:

 

                                                                                                                                                    

Poniedziałek

800 –  845
1145 – 1430

Wtorek

800 –  845 dyżur
1245 – 1430

Czwartek

1145 – 1430

Piątek

1145 –  1330

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

W  zajęciach  terapii logopedycznej  uczestniczą  dzieci  typowane  na  podstawie  wyników  badań   psychologicznych
i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo logopeda przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy.

Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.

Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć uzależniony jest  od  zapotrzebowania i  możliwości  ucznia.  Czas  pracy  z  dzieckiem  wynosi  od 20 do 45 minut, raz
w tygodniu.

Pomocą logopedyczną objęci są nie tylko uczniowie z wadami wymowy, ale również dzieci, które przejawiają trudności w pisaniu i czytaniu. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Logopeda  współpracuje  z  rodzicami,  ponieważ  pozytywne  wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń
w domu.

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.