Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

 Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły
            mgr Anna Jęczalik –Jabłońska

Wicedyrektor
      mgr inż. Halina Wilk

"Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą,
     lecz sprawić, by podążali za nim". 
                                                                             Monteskiusz

 

                                                       

Anna Jęczalik - Jabłońska - mgr filologii polskiej  Wyższej Szkoły  Pedagogicznej w Rzeszowie,   studia   podyplomowe - nowoczesne   kierowanie i zarządzanie  szkołą , ścieżki edukacyjne w kształceniu polonistycznym w gimnazjum – Akademia Pedagogiczna w Krakowie, egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, nauczyciel dyplomowany. 

Halina Wilk - mgr inż. chemii  Politechniki Rzeszowskiej,  studia podyplomowe z matematyki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej , nauczyciel dyplomowany.