Z życia szkoły

Aktualności
Ogłoszenia

Osiągnięcia

Sport

Informacje
o szkole

Historia
Patron

Współpraca
Kalendarz imprez

Dokumenty

Uczniowie

Samorząd
Klasy

Plan lekcji

Zastępstwa

Rada Rodziców

Pracownicy

Nauczyciele

Pedagog

Logopeda
Biblioteka

Świetlica

Galeria
Wycieczki
Galeria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Zarząd Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

PrzewodniczącaBeata Wałczyk

Wiceprzewodnicząca Joanna Czuchnowska-Pełka

SekretarzRobert Kochman

Skarbnik Anna Pelc

Regulamin Rady Rodziców

 

Składka na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łańcucie w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

Najstarsze dziecko – 50 zł, młodsze – 30 zł, kolejne – 0 zł

(wszyscy uczniowie SP4 i PG2 są traktowani jako uczniowie jednej szkoły)

Wpłat należy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie

tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła

np. Jan Kowalski, kl. Va, SP 4

 

nr konta     61 8642 1142 2014 2406 1966 0002

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 15.12.2017r.

 

Dzieci, za które nie uiszczono składki na Radę Rodziców mogą brać udział w przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Radę wyłącznie po opłaceniu pełnych kosztów uczestnictwa.

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców