foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Rada Rodziców i Uczniowie

dziękują serdecznie za pomoc okazaną szkole

życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć

Pani Magdalenie Bator

Pani Justynie Gduli

Pani Katarzynie Kotowskiej

Pani Dorocie Stąpor

Pani Marii Wanowicz

Pani Małgorzacie Blok

Panu Robertowi Kochmanowi

Pani Annie Cierpisz

Państwu Ewie i Tomaszowi Filipkom

Pani Agnieszce Kulce

Pani Małgorzacie Czerwonce

 Państwu Annie i Grzegorzowi Hadławom

Pani Jolancie Maziarz

Pani Annie Soboś -Panek

Panu Piotrowi Pelcowi

Państwu Sylwii i Pawłowi Rachwałom

Pani Beacie Turakiewicz

Pani Małgorzacie Wajdzie

Pani Bożenie Haładyj

Pani Anecie Kontek

 Pani Anecie Baran
Pani Urszuli Kuchtar

Pani Annie Panek- Kisale

Pani Anecie Kot

Pani Annie Rosół - Sroczyk

Panu Pawłowi Pasierbowi

Pani Lenie Szczepańskiej

Pani Dorocie Magoń

Pani Marcie Józefczyk

Pani Edycie Kot

Pani Elżbiecie Kliś

Pani Małgorzacie Świzdor

 

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.